آیا شرکت در انتخابات اختیاری است یا الزامی ؟

واقعیت این است که  شرکت در انتخابات  به جهات عدیده  که در این مقال نمی گنجد ،  از منظر قانونگذار الزامی نیست . لیکن از منظر عقلانیت ، تکلیف هر انسان خردمند است. برای درک این موضوع و شرکت گسترده در انتخابات؛  تحلیل ذیل را ارائه مینمایم.  شرکت در انتخاباتِ  از دو عنصر متمایز برخوردار است : ۱-عنصر معنوی ۲-عنصر مادی

۱-عنصر معنوی : عنصر معنویِ شرکتِ در انتخابات، متوقف است بر نیاز انسان اجتماعی بر بنیان و انسجام اجتماع ، واکنش انسان است در مقابل کنش اجتماع ، تکلیف حقوقی انسان است در مقابل تمتع از اجتماع ، اضطرار بشر است در برپا کردن ارکان ساختار اجتماع. انسان هویت خود را در اجتماعی که خود ساخته ، بازمییابد. امنیت خود را تثبیت میکند. فرهنگ خود را بارور میکند. دین و ارزشهای اخلاقی خویش را استوار میکند. اجتماع چیزی نیست جز استقرار و اجرای مجموعه ای از قوانین و مقررات. اعتبار و صلاحیت هر فرد از اجتماع ؛ قائم به این مجموعه است.تحصیلدار و کارگر خدماتی یک شرکت خصوصی ، نگهبان یک اداره و سازمان دولتی ، شاگرد یک مغازه دار ، دانشجوی یک موسسه علمی ، دانش آموز یک مدرسه ، وزیر و دادرس و ……. همه و همه  تکالیف اجتماعی خود را از مجموعه قوانین و مقرراتی که جوامع بشری را ساخته بازیافته اند. و به هم پیوند خورده اند . بدون وجود اجتماع و قواعد حاکم بر آن تصوری از مغازه دار ، دانش آموز و ………محتمل نیست. از پخت و فروش نان گرفته تا توزیع آب و خواربار ، از تولید و فروش ملزومات زندگی تا ارائه انواع خدمات انسانی ؛ مسافرتهای درون شهری و بین شهری. فلاحت و بقای محیط زیست ، بالاخره هر آنچه انسان برای بقای خود در اجتماع نیازمند است از مجموعه قوانین،  حاصل شده و وجود خارجی یافته اند. بنابراین اجتماع، محصول هزاران قاعده و قانون است. این قواعد به مثابه تار و پودی است که اجزاء اجتماع را بهم بافته است. این تار و پودهای اجتماعی، توسط نهادها و ارکان جامعه بشری وضع و اجراء و نظارت میشوند. حتی وجود ، بقاء و زوال هر یک از این نهادها نیز به وضعِ قانونِ خاصی مرتبط است. بنابراین مشخص گردید که وجود انسان از تار و پود رشته هایی اعتبار یافته که اجتماع ، محصول آن بوده است. اکنون که مشخص شد تا چه اندازه ای این تار و پودهای اجتماعی انسان را محصور و تنیده  است تا فعالیتهای زندگی او را میسرکند ، در می یابیم که برخورداری از نقش فعال در خلق این تار و پودها، میثاق ملی است تا نفعی فردی ، یک دین است تا طلب ، الزام است تا اختیار ، انسان وارسته در می یابدکه چهرۀ ظاهرِ این میثاقِ ملی ، این دین ، این الزام ، در انتخابِ واضعان و مجریان اجتماع و شرکت در انتخابات مدنی متجلی است.

۲-عنصر مادی : عنصر مادی انتخابات، اِعمال اراده شخص است،  در انتخابِ شایستگانِ خاص ، عنصر مادی انتخابات  ،  فرع بر عنصر معنوی آن است . جمهوری اسلامی ایران یعنی همین مجموعه نهادها و ارکان اجتماع یعنی محصول عناصر مادی و معنوی انتخابات که صلاحیت خود را از اراده آزاد مردم کسب کرده به منظور ساخت تار و پودهای مستحکم اجتماعی و بافت زیبای آن که به استقلال و آزادیهای اجتماعی منتج گردد ، به عنصر مادی انتخابات توجه وافر داشته و همواره انتخاب آزاد آحاد اجتماع را تنفیذ کرده است. عناصر مادی و معنوی انتخابات که مولد اجتماعی است سازمان یافته و متضمنِ ارزشهای اخلاقی ، هویت ملی و بقای آب و خاک و فرهنگ یک مرز و بوم ؛ را بنا نهاده است. از این رو مشارکت گسترده در انتخابات ، واکنش عاقلانه بشر و الزام اخلاقی و تکلیف ملی او در ساختار اجتماعی است که بتواند  در آن آزادانه  زندگی کند. .انسان خردمند میداند عدم ایفای نقش در ساختار اجتماع و تمتع صِرف از کارکرد دیگران، او را مدیون و حقیر میکند. پس شرکت در انتخابات امری است متضمن الزام اخلاقی و ملی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *