انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری (نمره و امتیاز هریک از کاندیداها)

مقدمه( مبنای تحلیل): انتخاب ریسس جمهور ، در مقیاس بسیارکوچک شده  به مثابه استخدام یک مدیرعامل برای یک شرکت و یا یک واحد تولیدی  و یا یک بنگاه اقتصادی است. که در آن ملت  سهامداران آن شرکت هستند. و نهادهای حکومتی به منزله اعضای هیات مدیره آن شرکت هستند. بنابراین ملت یعنی همان سهامداران ،  با انتخاب رییس جمهور ، عملا در پی استخدام مدیر عامل شرکت کشور خود هستند. بنابراین باید شاخصه های ذیل الذکر را معیار انتخاب قرار دهیم.

۱-علم : اگر در یک شرکت و یک کارخانه ، ملاک مدیریت ،   داشتن  علوم  خاص مانند مکانیک و ساختمان و  نساجی  و  فیزیک و شیمی و پزشکی  و مانند اینها است. لیکن ملاکِ مدیریت یک شرکت بزرگ به نام کشور ، علوم عام هستند مانند حقوق ، فقه ، قضایی ، سیاسی و اقتصاد   زیرا علوم عام منشاء عقلانی داشته و از احکام جامع و مانع برخوردارند و بر تنظیم روابط بشری و نظم عمومی جوامع استوارند  ، لذا ملت و یا سهامداران  شرکت کشور ، لزوما می بایستی شرط استخدام را  برخورداری از علوم عام تعیین کنند ، همچنانکه برای یک شرکت دارویی و یا ساختمانی شرط استخدام  برای مدیریت و سرپرستی را بهره مندی از  علم خاص مانند شیمی و مهندسی ساختمان تعیین میکنند. لذا از این منظر ، آقایان اسحاق جهانگیری ، آقامیرسلیم و عطاء الله هاشمی به دلیل خروج از رشته های تخصصی عام  و ورود به علوم خاص امتیازی دریافت نمیکنند.  لیکن آقایان رییسی ، قالیباف و  روحانی که هر سه بزرگوار  از دکترای علوم عام  برخوردارند ، شایسته کسب امتیاز این مولفه هستند.

۲-عقل : عقل پدیده الهی و ذاتی و فطری است. مجموعه رفتاری است که شخص در مقابل وقایع اتخاذ مینماید . اوج عقلانیت را میتوان در رهبری خردمند حضرت آیت ا.. خامنه ای  ممیزی نمود. زیرا کافی بود در مقابل وقایع بیشمارسالهای گذشته و حاضر و مستمر ، یک یا چند تصمیم غیرعاقلانه اتخاذ  میگردید  ، قطعا امروز روزگاری چون یمن و عراق و سوریه و… داشتیم.  و این مثال  برای فهم درست  از عقلانیت کافی است. منشاء توانمندی  در گره گشایی از بندهای به هم تنیده  اقتصادی ، فرهنگی  و امنیتی جوامع بشری بر عقلانیت قائم است. و علم تنها اماره  عقلانیت است. اثر علم ولو از جمله علوم عقلانی و دینی  ؛  در تصمیمات  ناشی از وقایع و کنشها در مقابل عقل ناچیز است. لذا گره گشایی مستلزم عقلانیت است.  زیرا عقل ،  مطلقِ ادارک است و علم  پرتوهای  کوچکی  از عقلند. حقایق جهان و مرور کوتاهی در خصوص موفقترینها  و اثر گذاترترینها موید این امر است. با عنایت به عملکرد و توفیقات  گذشته  کاندیداهای این دوره،  میتوان تمامی آنها را ، از قدرت عقلانی مطلوب  برخوردار و شایسته کسب امتیاز این شاخصه تلقی نمود.

۳- تجربه کاری : هر ۶ بزرگوار  از سوابق مدیریتی مناسبی برخوردارند . لیکن آقایان جهانگیری، روحانی و رییسی  در مرتبه نخست و آقای قالیباف در مرتبه دوم و آقایان میرسلیم و هاشمی در مرحله سوم  سوابق مدیریتی کشور هستند.

۴-تعهدات دینی و ملی :   با تکیه بر باورها و عملکرد  گذشته کاندیداهای ریاست جمهوری  و اقرار و اذعان خودشان ؛ هر ۶ نفر کاندیدای ریاست جمهوری را میتوان  بهره مند از امتیاز  این شاخصه تلقی نمود.

۵- شجاعت و توانمندی و خلاقیت  ؛  اگر چه هرسه ، محصول عقلند . لیکن هرعاقلی شجاع ، خلاق  و  توانمند نیست. علامت شجاعت  ؛ خطرپذیری است.  شجاعت ،  خدمت در فرایندهای پرخطر است.  فرق است بین عاقلی که  از بیان حقایق بیم دارد و  عاقلی که متهور است. و ابراز حقایق را به قیمت جان خریدار است.  از سایر نشانه های شجاعت و خطرپذیری، علایق ذاتی و عملکرد شخص است. فی المثل باید بین دو شخص که یکی حرفه خلبانی  و یا فرماندهی نیروها را در میدانهای نبرد ، و  یا کار  در آسمان را بر زمین ترجیح میدهد ،  با دیگری که مثلا حرفه معلمی و فروشندگی را انتخاب میکند از حیث شجاعت و خلاقیت و توانمندی ،  قائل به تفکیک باشیم. یا بین آنکس که بزرگترین و عظیم ترین پروژه ها را بدون ترس از شکست و عقیم ماندن آن آغاز میکند و به سرانجام میرساند.، با کسی که تعلیمات و سخنوری را پیشه خود میکند تفاوت قائل شویم.  در این شاخصه فقط آقای دکتر قالیباف شایسته کسب امتیازاست.

استنتاج:

بدوا برای شاخصه های یکم تا پنجم به ترتیب ۴ ، ۶ ،۳،۳،۴ امتیاز منظور میکنیم . نتیجه محاسبه  به این ترتیب است : آقای جهانگیری از مولفه نخست، امتیازی کسب نمیکند.  و  از مولفه پنجم  یک امتیاز کسب میکند و آقای روحانی  از مولفه پنجم دو امتیاز امتیاز میکنند . آقای قالیباف  از مولفه سوم سه امتیاز کسب میکند. آقای رییسی از مولفه پنجم یک امتیاز کسب میکند. آقایان هاشمی طباء و میرسلیم از شاخصهای اول و پنجم امتیازی کسب نمیکنند و از شاخص سوم دو امتیاز کسب میکنند. لذا  نتیجه امتیاز گیری کاندیداهای محترم به شرح ذیل خواهد بود : آقای جهانگیری : ۱۷ ؛  آقای روحانی : ۱۹ ؛ آقای رییسی: ۱۸  ؛ آقای  قالیباف : ۱۹  ؛ آقای میرسلیم : ۱۱  ؛ آقای هاشمی طباء :۱۱  والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *