نحوه صحیح اجرای اندود گچ و خاک

اجرای اندود گچ وخاک سقفها قبل از اجرای هرگونه تیغه چینی و هچنین قبل از اجرای دیوارهای خارجی و سقفهای کاذب؛ این امکان را به دست میدهد که سطوح تماس دیوارها با سقف اندود شوند و نیز سطوحی از سقفها که در اثر اجرای سقف کاذب بصورت اندود نشده رها میشوند . اندود شوند. این عمل ضمن یکپارچه کردن سقف ، فضای مساعدی را که برای پرورش جانوران موذی ایجاد  میشوند را از بین میبرد. زیرا خلل و فرج موجود در سقف اندود نشده محیط مناسبی برای تکثیر برخی از جانوران ایجاد میکند و سبب اتلاف انرژی میگردد. مضافا اندود شدن سطوح مابین سقف و دیوار و سطوح پوشیده از سقف کاذب سبب تداخل صوتی و هوای بین دو طبقه زیر و روی آن سقف نیز میگردد. ولی  کارگران ساختمانی بر اساس عرف و عادت  ابتدا تیغه های داخلی و دیوارهای خارجی و سقفهای کاذب  را اجراء و سپس سطوح مابین آنها اندود میشوند .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *