نقش دادستان محل، در قلع و قمع بنای محدوثه در زمینهای زراعی و باغات

اساسا اجرا و اعمالِ تبصره یک و دو ماده ۱۰ قانونِ  اصلاحِ قانونِ حفظِ کاربری اراضی مزروعی و باغها مصوبِ  سال ۱۳۷۴ ؛ متوقف  است به توقیف عملیات اجرایی تغییر کاربری و قلع و قمع همان عملیات اجراء شده ، مستفاد  از مدلول  ماده ۱۰ و تبصره های یاد شده  ، دادستان نقش اذنی و آمرانه و نظارتی ندارد.  بلکه صرفا نقش تامینی دارد. زیرا جهاد کشاورزی در تبصره های یاد شده ، مخاطب قانون گذار بوده و مسئول اجرای مدلول تبصره های یاد شده می باشد. همچنین ممیزی مصادیق  تغییر کاربری  صرفا  بر عهده جهاد کشاوررزی است و دادستان صرفا بنا به درخواست جهاد، تکلیف  برقراری امنیت دارد . و در قلع و قمع بنای در دست اجراء ؛  نماینده دادستان صورتجلسه تنظیمی جهاد را که در خصوص کم و کیف تخریب بنای در دست اجراء تهیه نموده ، تایید میکند و در اصل تهیه و در اصل اقدام به قلع و قمع ، مداخله ای ندارد. بنابراین هرگونه خطای جهاد کشاورزی در اجرای مفاد ماده  ده فوق الاشعار از جمله تخریب بنایی که بعدا معلوم شود ، جواز معتبر از مراجع ذیصلاح قضایی و یا جهاد کشاورزی داشته و یا جوازی از شهرداری داشته که در محاکم صالحه ، حکم به اعتبار آن جواز نیز صادر شده است ، و بطور کل هرخطایی که در تشخیص و نحوه اجرای مفاد این دو تبصره ، متصور باشد ، مسئول آن،  آمرین آن خواهند بود و مکاتبات  قبلی جهاد کشاورزی با دادستان ،  نه مسئولیتی زائد بر قانون ،  از جهاد کشاورزی میکاهد و نه مسئولیتی زائد بر قانون، بر دادستان بار میکند. از جمله خطای جهاد ، میتواند این باشد که  بنای ساخته شده و قابل بهره برداری و یا  در دست بهره برداری  را مشمول تبصره دو تلقی نماید.  توضیح اینکه ماده ۱۰ قانون و تبصره یک،  صراحتا در مقام بیانِ بنایی است که در دست اجراء است ،  لذا اراده قانونگذار،  بدوا  معطوف است به  توقف اقدامات اجرایی و مراد از بنای مشمول قلع و قمع ، همان بنایی است که در دست اجراء است. لذا تلقی بنای ساخته شده و قابل بهره برداری از تبصره دو ،  نه تنها مغایر با مفاد ماده ده و تبصره یک یاد شده است ،  بلکه مغایر با صلاحیت ذاتی محاکم کیفری در رسیدگی به اعمال مجرمانه تغییرکاربری  است.   والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *