هشتگیر در تیغه چینی

نحوه درست تیغه چینی داخلی و دیوارهای خارجی هر طبقه از ساختمان به منظور حذف هشتگیرهای آجری سنتی و معمول  و ایجاد قفل وبست به مراتب مقاومتر از هشتگیرهای معمول این است که ابتدا بطور همزمان همه دیوارها و تیغه های متعامد یک رج و بعبارتی درحد یک آجر اجراء شوند . اولا به این ترتیب جانمایی کلی و رفع هرگونه عیب نقشه معماری حاصل میشود و این امکان را میدهدکه در نگاه کلی تغییرات لازم به پلان نقشه معماری داده شود و اندازه های داخلی دقیقا کنترل و بررسی شوند . ثانیا در این حالت این امکان فراهم میگردد که تمام  نقاط تقاطع  تیغه ها  و دیوارها  بطور یکجا  نمایان شوند.  اکنون اگر هر دیوار و تیغه ای  که برای چیدن انتخاب میشود   به منظور قفل و بست کافی است در محل تقاطع  میلگردی  نمره ۱۴ و یا ۱۶ آجدار بطول ۷۰ سانتیمتر به شکل گونیا به نحوی قرار داده شود که طول کوچک گونیا که در حد ۲۰ سانتیمتر است در محور دیوار در دست اجراء و طول بزرگتر گونیا به طول تقریبی ۵۰ سانتیمتر در خارج از دیوار و عمود بر آن قرار گیرد . بدیهی است  که در اینصورت دیوارهای  متعامد با دیوارهای اجراء شده که پس از آن چیده خواهند شد از طریق همین میلگردها که در محاذات دیوار و بر ملات میان دو رج قرار میگیرند اتصال مستحکمی  ایجاد خواهد کرد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *