نمره منفی آزمونها از منظر نظام نوین آموزشی

 

نحوه تصحیح پاسخنامه های هرآزمون و ارزشیابی آن محصول آموزش کشور است . نقص در ارزشیابی به منزله اتلاف سرمایه گذاری کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی در اهداف آموزشی است. ارزشیابی استاندارد با اجرای آزمون :  نظری ، عینی ،  بسته پاسخ  ، ارتقاعی ؛ درحیطه شناختی ؛ حاوی ویژگیهائی است که در علمِ نوینِ آموزش ، لازمه دستیابی به سطح آموزشی۶  ؛ آزادیِ آزمون شونده  در تجزیه و تحلیل و تفسیر میباشد .  (عدد ۶ در علم پداگوژی  نماد بالاترین نتیجه درک  آموزش و ارزشیابی است .) . لیکن  احتساب نمره منفی مخِلّ تفسیر و تجزیه و تحلیل است. ارزشیابی استاندارد ، دارای ویزگیهائی است که در علم پداگوژی به آن پرداخته شده و «گشتالب» اندیشمند برجسته آموزش، منعِ آزمون شونده را از پاسخگوئی آزاد ؛  عاملِ بازدارندهِ تفکر و خلاقیت اعلام کرده و هم اکنون در اغلب نظامهای آموزشی معتبرجهان و در ایران حداقل در سازمان آموزش فنی و حرفه ای ،دانشگاه تهران دوره دکترای تخصصی (Ph.D) 2- کلیه دانشگاههای کشور در آزمونهای پیش کارورزی و جامع علوم پایه پزشکی ۳- دانشگاه علمی، کاربردی ( دوره های پودمانی) ۴- آزمونهای تافل در دانشگاههای امام صادق( ع) ، تربیت مدرس ، دانشگاه تهران ، دانشگاه اصفهان و سازمان سنجش و آموزش کشور ۵- دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ۶-آزمون فن آوری اطلاعات ICDL 7- آزمون HTML  ؛ از نظام نوین آموزشی  بالاخص آزادی آزمون شونده در پاسخگوئی پیروی مینمایند. دانش امروز بقدری گسترده و لایتناهی است که دیگر اتکاء صِرف، به محفوظات، جوابگوی زندگی اجتماعی نیست. پس باید محفوظات علمی را وسیله ای برای استخراج و استنتاج و قضاوتهای انسان از ناشناخته ها و نادانسته ها تلقی کرد. اجتهاد فقهاء دربیان احکام شرعی و فتاوا دقیقا بر پایه همین اصل نهاده شده است. محفوظات فقهی و علم اصول فقه ابزار فقهاء در اجتهاد است. علم جدید و تولید علم و نظریه ای علمی نیز بر اساس همین اصل استوار است هرقدر این محفوظات بیشتر و درک آن عمیقتر باشد، استنتاج ناشناخته ها بیشتر میشود. ولی اِعمال نمره منفی در حکم زوال تفکر و قضاوت علمی شخص ومضیق دامنه آموزش او موجب توقف او  از اداراک ماهوی  و  محدود شدن به  عین محفوظات است. این توقف مشابه آموزش معلولین ذهنی است.  طبیعی است که از معلول ذهنی پاسخی به غیر از دانسته و آموزش عینی نمیتوان انتظار داشت . در حالی که انسان اندیشمند به کمک عقل و میزان ادراکی که از قواعد و اصول علمی استنتاج کرده  ، افزون بر محفوظات عینی، خلاق است . اتفاقا منشاء تولید علم و نظم و نظامات اجتماعی در همین محدوده از پاسخگوئی قرارگرفته است. پس اگر انسان از پاسخگوئی عقلانی وتفسیری منع شده و به محفوظات عینی محدود و در صورت  تجزیه و تحلیل و تفسیر و خلاقیت  نمره منفی  اخذ کند  ، آزمون استاندارد و ارزشیابی استاندارد به شدت آسیب خواهد دید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *